Vérrel pecsételve - Áttekintés

Paál Éva előszava (5.o)

A Vérrel pecsételve kötet Paál Zoltán lányának, Duzsikné Paál Évának az előszavával kezdődik.

Lakatos Zoltán bevezetője (7.o)

A Vérrel pecsételve kötet a szerkesztő, Lakatos Zoltán, 2006. szeptemberében írt bevezetőjével folytatódik.

Paál Zoltán bevezetője az I. részhez (37.o)

A bevezető dátuma: 1969. okt. 10.

A Vérrel pecsételve egy korábbi változatának bevezetőjét olvashatjuk a kétkötetes Arvisura elején (12.o), ami 1955. máj. 4-i. Ez lett volna a kiadandó változat bevezetője, de az '56-os események miatt a kiadás nem sikerült, ill. utána is sokáig lehetetlenné vált.

A bevezetőben olvashatjuk, hogy a partizánok egyrészt a Sajó, részben viszont a Vág vidékére érkeztek. Szőnyi 13 fős csoportjának a története a történelemből eléggé ismert. Turát tévedésből Fülek környékén dobták ki.

Paál Zoltán bevezetője a II. részhez (397.o)

A bevezető 1980. jan. 1-i dátumú, azaz a Vérrel pecsételve legutolsó változatához készült.

Lakatos Zoltán epilógusa (713.o)

Lakatos Zoltán a Paál Zoltánnal és a családdal való kapcsolatáról, valamint a kézirat szerkesztésének történetéről ír.

Függelék

Az Arvisura főbb történései időrendbe rendezve.

Dokumentumok

Különböző dokumentumok másolatai; ezek elsősorban azzal kapcsolatosak, ahogy Paál Zoltán megpróbálta kiadatni a Vérrel pecsételvét.

A Vérrel pecsételve főbb szereplői

Paál Zoltán: Sajóvárkonyban, 1913.03.03-án született, azaz '45-ben a 32-ik születésnapja közeledett. Otthon a felesége és a hároméves kislánya várta; a névadón a Baraca („szibériai tigris”) nevet kapja

Szalaváré Tura: 22 éves, manysi származású; nagyapja Vezsakori fősámánja volt; a „Tura” a névadó szerinti sámánneve

Igor Szalmi/Yrjö Salminen: 45 éves (243.o), félig karjalai finn, félig mordvin; széles arcú, kékszemű, lenszínű hajú, Paál Zoltánnál egy fejjel magasabb; a Szalma Gyurka és Zsolnai György álneveket is használja

Rigó: félig magyar (ózdi), félig mordvin származású; Szalmi unokaöccse; Rigó apja Ózdon az élelmiszerbolt vezetője volt, még Paál Zoltán kisgyermek volt, amikor az apa bevonult katonának; Rigónak Ózdon volt két nővére, nagyobbik egy Miskolc környéki tisztviselő felesége lett, kisebbik még fiatalasszony korában meghalt

Szurguti Mihály: hanti vadász; részt vesz a sztrecsnói medvetoron; Turával még Vezsakoriban találkozott; később pedig, amikor a szurguti halkombinátnak dolgozott

Szurguti Iván: „robbantó specialista”, Szőnyivel együtt dobták le; Paál Zoltán ismerete szerint azonos Zsiljajev robbantóval

Szkladán anyó: az ő hegyi kunyhójában rejtőztek a partizánok

Helcia/„Fehér Tücsök”: fiatal szlovák lány, a partizánok „postása”, Szkladán anyó unokája; Rigó kedvese; tűzharcban meghal; nagyanyja Zsolnán lakik, Rigó Túrócszentmártonon ismerte meg

Cinke: Csabai László, diósgyőri munkás, munkaszolgálatosként besorozták; ugráló járású, emiatt gyerekkorában Bíbicnek nevezték

Csíky Domokos állatorvos: székely; Székelyudvarhelyen lakott; közel 50 éves

Szentléleky Johanna kisasszony: Kossuthfalván lakik, szőke; Csíky Domokossal összeházasodik

Zágon Gergő/Gergely: Csíky kocsisa, székely

Kazinczi Piroska, a „Szőke kísértet”: apja Kazinczi János vasutas; Cinkével összeházasodik

Császárné Aranka: testesebb asszonyság, bősárkányi születésű

Jónisz a mészáros: a pesti Stefánia úton dolgozott

Pávelics zászlós: magyar katona, a partizánok „embere”

Potyi, azaz Szabó Pista: Paál Zoltán régi ózdi ismerőse; Pávelics alatt szolgál szolgálatvezetőként

Fellegi alezredes: magyar katona

Jan Franyó: zólyomi partizán

John Smith (valószínűleg álnév): a Drezdában kiszabadított angol hadifogoly

Kiss Jóska: fiatal kovács

Marika: az oroszvári kovács legidősebb lánya (két húga van), aki Kiss Jóska felesége lesz

Pataky Bölön: félig magyar, félig mordvin; „Bölön” a sámánneve (III.6); '55-ben Magyarországon volt; a SZU-ban egy áradás során hal meg (valószínűleg '65-ben)

Jugravah: csuvas; '55-ben Magyarországon volt

Pandjaleh: ujgur szerzetes; sok nyelvet ismer; jól ismeri az Arvisurákat; '55-ben Magyarországon volt

verrel_pecsetelve/0_attekintes/0.txt · Utolsó módosítás: 2016.09.02 08:51 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0